Solskrenten boligsameie

Søppelhåndtering og kildesortering

Søppel skal kastes på riktig måte gjennom luker for husholdningsavfall og papir. Det er selvfølgelig ikke tillatt å sette søppel utenfor søppelhusene eller andre steder på eiendommen.

Styret samarbeider med Renovasjonsetaten i Oslo kommune, og vårt sameie skal bli flinkere til å kildesortere avfall.

  • Blå poser er til plastemballasje.

  • Grønne poser er til matavfall.

  • Vanlige plastikkposer til restavfall.


Ved innkjøringen til sameiet er det utplassert returpunkter for glass- og metallemballasjer. 

For mer informasjon, se https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/hvordan-kildesortere-i-oslo/#gref