Solskrenten boligsameie

Tilstandsvurderinger m.m.

Styret arbeider med oppfølging av bygninger, elektrisk anlegg, fjernvarme, uteområder, parkeringsplasser m.m. I dette arbeidet er det noen ganger nødvendig å innhente profesjonell kompetanse og vurderinger, og under finner du de rapportene som er utarbeidet for Solskrenten boligsameie.


HMS-rapport elektro fra Granrud Elektriske AS 24.9.2018

Rapport fjernvarmeanlegget fra SIHH 23.4.2018

Referat fra møte om fjernvarmeanlegget 28.11.2017

Leveringsavtale mellom Hafslund og huseierlaget

Tilstandsrapport desember 2016

Kostnadsrapport for rehabilitering av fasader 2010

Enøkanalyse 2008

Vedlikeholdsnøkkel (tilstandsvurdering) 2007