Solskrenten boligsameie

Helse- miljø- og sikkerhet

Helse, miljø- og sikkerhet er svært viktig for et trygt og sikkert bomiljø for alle. Styret har i flere år arbeidet med HMS og hatt særlig fokus på to områder: trivsel og ryddige uteområder og forebyggende branntiltak. Alle som bor og eier leilighet i boligsameiet må ha et aktivt forhold til HMS-tiltak. Det gjelder egne leiligheter, bruk av garasjeplasser, søppelhåndtering m.m.  HMS-håndboken inneholder sjekklister som skal brukes og være til hjelp for både beboere og styret. Styret skriver inn status med rød tekst hvert år, og dette publiseres inn i hver utgave av HMS-håndboken.

Styret er ansvarlig for HMS-tiltak på fellesområder og beboere er ansvarlige for HMS-tiltak inne i egne leiligheter og boder/garasjeplasser. 


HMS-håndbok 1. utgave 20.1.16

HMS-håndbok 2. utgave 1.11.17

HMS-håndbok 3. utgave 20.11.18

HMS-håndbok 4. utgave 7.11.2019

HMS-håndbok 5. utgave 1.6.2021