Solskrenten boligsameie

Brannforebyggende tiltak - fjerning av søppel og gjenstander på parkeringsplasser

Brann i leiligheter og på fellesområder er farlig for liv og helse. Både styret og beboere er ansvarlige for å forebygge brann og tilløp til brann.

Fra 1. januar 2017 vil styret sørge for systematisk fjerning av søppel og gjenstander som står oppbevart på parkeringsplasser i garasjeanlegget. Det vil bli tatt bilder av det som fjernes, og den enkelte seksjonseier vil bli fakturert for arbeidet i etterkant. Styret vil ikke gi flere advarsler om dette. Det vises til husordensregler pkt. 9, til informasjonsskriv inne i garasjeanlegget og til tidligere inforbrev som er lagt i alle postkasser.

Styret takker alle beboere for samarbeidsvilje og imøtekommenhet.

GODT NYTT ÅR.

Tirsdag 03/01/17 Styret