Solskrenten boligsameie

Nøkler og fjernkontroll garasjeport

Hvis du vil bestille nøkkel inn til oppganger 90-106 og til garasjedører, så bruk kontaktfanen på vår hjemmeside.  Din bestilling går da rett til styret.

Det samme gjelder hvis du vil bestille fjernkontroll til garasjedør.