Solskrenten boligsameie

Husordensregler og vedtekter for Solskrenten boligsameie

Her kan du lese siste vedtatte versjon av vedtekter og husordensregler:

Vedtekter

Husordensregler


HUSORDENSREGLER FOR SOLSKRENTEN BOLIGSAMEIE, REVIDERT 21.mars 2023

1. FORMÅL

Solskrenten boligsameie utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt naboskap kjennetegnes ved at man føler ansvar for andre og at alle bidrar til å lage et godt bomiljø. For å beholde og videreutvikle vårt gode bomiljø, så skal husordensregler følges. Husordensreglene gjelder for alle seksjonseiere, leietakere eller andre personer som får tilgang til leilighetene. Husordensreglene gjelder for bruk av leilighetene og alle fellesarealer ute og inne.  Alle beboere er forpliktet til å følge vedtatte husordensregler.

Husordensreglene vedtas av sameiermøtet.

2. VED BRUDD PÅ HUSORDENSREGLENE

Beboere som opplever brudd på husordensreglene fra naboer oppfordres til å ta dette opp direkte med den det gjelder. Dersom dette ikke fører fram, tar klager kontakt med styret. Styret vurderer alle klager og henvendelser og gir vanligvis først en orientering til seksjonseier som blir klaget på. Styret kan også gi en skriftlig advarsel til seksjonseier. Ved gjentatte brudd på husordensreglene kan styret kreve tvangssalg av eierseksjonen i samsvar med Lov om eierseksjoner.


3. NAVNESKILT PÅ POSTKASSER

Nye seksjonseiere tar kontakt med styret for bestilling av navneskilt til postkasse. Det er ikke tillatt å sette opp egne lapper. Kontaktinformasjon til styret https://solskrenten.no/ eller solskrenten@styrerommet.net


4. UTLEIE AV LEILIGHET

Utleie av seksjoner skal følge vedtektene pkt. 2-3 om godkjenning av leier. Det er seksjonseier som er kontaktperson for styret, ikke leietakere. Seksjonseiere som leier ut sin leilighet har et særlig ansvar for å følge opp at både vedtekter og husordensregler forstås og følges av leietakere.


5. BRUK AV LEILIGHETEN

Leiligheten skal brukes slik at dette ikke medfører sjenanse for andre.


Ro i leilighetene

Det skal være ro mellom kl. 22 til kl. 06. Beboere må være spesielt oppmerksomme på mulig støy fra f.eks. musikk, høylytt tale, vaskemaskiner og oppussingsarbeid. Beboere varsler sine naboer om aktiviteter som medfører støy og påregnelig sjenanse.  


Tørking av tøy og lufting av tepper

Lufting og tørking av tøy og tepper kan skje på balkonger så lenge det ikke henges høyere enn balkongkanten. Det er ikke tillatt å banke, riste eller lufte tøy og tepper utover balkongkanten.


Grilling på terrasser og balkonger

Bruk av kullgrill og engangsgrill er forbudt. Gassgrill og elektrisk grill er tillatt, men utvis hensyn overfor naboer.


Kjøkkenventilator

Alle leiligheter har mekanisk ventilasjon med avtrekk (motor) på tak/loft. Riktig type ventilator (uten motor) og montering er viktig. Nærmere informasjon finner du i HMS-håndboken https://solskrenten.no/page/helse--miljoe--og-sikkerhet/   Ta kontakt med styret for mer informasjon.


Endringer i eierseksjoner eller øvrig bygningsmasse

Sameiets vedtekter pkt. 3-1 om rett til bruk skal følges. Det er ikke tillatt å foreta endringer i bærende konstruksjoner i leilighetene eller fasadeendringer. Ta kontakt med styret for mer informasjon.


Annet

Leiligheten må holdes oppvarmet på en slik måte at vann og avløp ikke fryser. Lufteventiler i leiligheten skal være åpne for å forhindre sopp- eller muggdannelse.

6. DYREHOLD

Dyrehold er tillatt, men må ikke være til sjenanse for naboer. Hunder skal luftes i bånd og være under kontroll. Ekskrementer etter hund og katt fjernes av eier.


7. SØPPELHÅNDTERING

Husholdningsavfall og papir kastes i innkastluker på søppelboder. Området rundt søppelbodene holdes ryddig og fritt for søppel.  


8. FELLESOMRÅDER INNE

Røyking er ikke tillatt i fellesrom


Oppganger 90-106

Sportsutstyr, klær, sko o.l. skal ikke stå i oppgangene. Det kan stå en barnevogn i kroken ved inngangsdørene, men ikke flere. Oppgangene er rømningsveier ved brann og skal være ryddige til enhver tid.


Kjellerganger 90-106

Kjellergangene skal holdes fritt for avfall og skal ikke benyttes som lagringsplass. Kjellergangene er rømningsveier ved brann og skal være ryddige til enhver tid.


Ytterdørene 90-106

Ytterdørene skal være låst til enhver tid.


Sykkelboder

Sykkelbodene skal holdes ryddige og fritt for avfall.

9. FELLESOMRÅDER UTE

Inngangspartier, terrasser, balkonger, trapper og gangveier skal holdes fritt for avfall og ikke benyttes til oppbevaring eller som lagringsplass. Beboere oppfordres til å ta vare på utvendige fellesområder, deriblant bygninger, trær, busker, blomster og gressplener. Ballspill mot vegger og foran inngangspartier er ikke tillatt. Ballspill kan foregå på fotballbanen.


10. BILFRIE GANGVEIER

Gangveiene er bilfrie. Det er kun tillatt å kjøre på gangveiene i forbindelse med transport av syke og funksjonshemmede, flyttetransport, transport av møbler, hvitevarer og andre store / tunge varer. Annen kjøring og parkering på gangveier er ikke tillatt, og kan medføre bøter. Bommene skal til enhver tid holdes lukket og låst. Se skilt ved bommer.


11. GARASJEANLEGG

1. All kjøring i garasjeanlegget må være forsiktig og hensynsfull.

2. Farten skal være lav.

3. Det er bare tillatt å parkere bil på egen parkeringsplass.

4. Det er ikke tillatt å oppbevare mer enn garasjeboden rommer. Gjenstander, løsøre, søppel på parkeringsplasser vil bli fjernet uten forvarsel for seksjonseiers regning.

5. Beboere i Blakkens vei 78-88 kan oppbevare ett sett bildekk på sin plass.

6. Det er ikke tillatt å røyke i garasjeanlegget.

7. Det er ikke tillatt å bruke skjøteledninger til lading av el-bil eller andre elektroniske apparater.


12. BRUK AV GJESTEPARKERINGSPLASSER

Se skilt ved parkeringsplassen. Gjesteplasser og gangveier blir kontrollert av parkeringsselskap.