Solskrenten boligsameie

Hva dekker fellesutgiftene?

Her er en oversikt over de største utgiftspostene som dekkes over fellutgiftene i Solskrenten boligsameie:

  • Fjernvarme - alle leiligheter har oppvarming og varmt vann som dekkes av fellesutgiftene.

  • Forsikring  av sameiets bygninger og fellesareal. Sameiet er forsikret i Gjensidige.

  • Kommunale avgifter - dette omfatter renovasjonsgebyr og vann- og avløpsgebyr.

  • Betjening av lån - sameiet har i dag ca. 5,7 mill. i gjeld etter bl.a. rehabilitering av samtlige gavlvegger i 2011. Sameiet fikk da flott teglstein på alle gavlvegger.

  • Vaktmestertjenester - vask av gulv i alle oppganger, vask av vinduer i utgangsdører, søppelplukking på fellesområder, tømming av små søppelbokser på området, skifte lyspærer i fellesområder m.m.

  • Snømåking og strøing vinterstid.

  • Skjøtsel og stell av grøntområder - gressklipping, gjødsling, beskjæring, beplantning m.m.

  • Kabel-tv og bredbånd - Telenor er leverandør av TV- og bredbåndstjenester til alle seksjoner.

Sameiet har i tillegg løpende drifts- og vedlikeholdsutgifter knyttet til bygningmassen, fellesområder og garasjeanlegg.