Solskrenten boligsameie

Mulighet for å montere ladestasjon

OPPDATERING vedr. LADESTASJONER mars 2018:

Styret kan ikke per nå tilby ladestasjoner til flere biler i garasjeanlegget. Hovedårsaken til dette er at det mangler strømkapasitet og en fullgod strategi for lademuligheter for hele garasjeanlegget. Styret har satt i gang et arbeid sammen med våre naboer i huseierlaget som eier deler av p-plassene og sameiets elektrikerfirma. Dette er et større arbeid som krever flere beslutninger og valg, og endelig myndighet i disse spørsmålene er sameiets årsmøte. Styret vil komme tilbake med mer informasjon etterhvert.

Tidligere informasjon:

Solskrenten boligsameie er opptatt av miljø og klima. Det er flere seksjonseiere som har el-bil, og dette er en utvikling som styret vil støtte opp under.

Det skal være enkelt for beboere å få ladet sine el-biler, så derfor har sameiet lagt til rette for at den enkelte seksjonseier raskt kan få montert en ladestasjon på egen p-plass.

Sameiet har bekostet utgifter til fordelingsskap for seksjonseiere i Solskrenten boligsameie.

Den enkelte seksjonseier kan ta kontakt med styret for å bestille montering av ladestasjon. Sameiet har avtale med et elektrisk firma som foretar montering som seksjonseiere selv må betale.

Forbruk av strøm blir lest av 1 x per år og fakturert seksjonseier. Strømmen koster per i dag 1 krone per kWh.