Solskrenten boligsameie

Styrets oppgavefordeling og kontaktinformasjon

Forsiden på hjemmesiden under praktisk informasjon / infoskriv finner dere oversikt over styrets medlemmer, kontaktinformasjon og oppgavefordeling mellom styremedlemmer. 

 

Torsdag 12/11/20 Styret