Solskrenten boligsameie

Avfallshåndtering og skadedyr

Avfallshåndtering

Sameiet vårt kan bli flinkere til søppelhåndtering. Styret får henvendelser og observerer at det settes igjen smått og stort utenfor søppelboder. Dette er selvsagt ikke greit! Det ser skjemmende ut og det pårfører sameiet ekstra kostnader. Det er kun husholdningsavfall og papir som skal kastes i søppelbodene. Alt annet skal hver enkelt bortkjøre selv til Grønmo.

Skadedyr

Sameiet har skadedyr (mus og rotter) og har i flere år hatt skadedyrsfirma til å kontrollere utviklingen og fylle åtestasjoner. Det er nå en økning i omganget av skadedyr, og dette henger sammen med søppelhåndtering og mating av fugler. Styret har derfor bestemt at mating av fugler må opphøre. Det er også viktig at uteområder som balkoner og terrasser er ryddige for å forebygge "bolig" for mus og rotter.

Styret oppfordrer alle beboere til å følge dette.

På forhånd takk for at du bidrar.

Torsdag 12/11/20 Styret