Solskrenten boligsameie

Ventilasjon i leiligheter

Alle leiligheter i Solskrenten boligsameie har et ventilasjonssystem for hele leiligheten. Dette styres fra kjøkkenventilatoren gjennom en ekstern motor som er plassert på taket (90-106) og på loftet i toppleiligheten i svalgangshusene (78-88 og 108-126). For at ventilasjonssystemet skal fungere, så er det avgjørende at hver seksjonseier sørger for riktig type ventilator som er montert forskriftsmessig. 

Styret ser at flere leiligheter har feil ventilator eller at denne er feil montert. Konsekvensene av dette er på sikt alvorlige for både mennesker og bygningsmasse. Hver enkelt seksjonseier er ansvarlig for å kontrollere at egen ventilator er riktig og fungerer som den skal. Seksjonseiere kan bli stilt økonomisk ansvarlig for skader på bygningsmassen som følge av feil på ventilator.

For mer informasjon om ventilatorer, se HMS-håndbok under praktisk informasjon.

Seksjonseiere er økonomisk ansvarlig for ventilator og montering. Sameiet er økonomisk ansvarlig for at motor på taket fungerer og rens av kanaler.

Tirsdag 27/03/18 Styret