Solskrenten boligsameie

Skader inne i leiligheter - forsikring

Hvis det oppstår skade inne i leiligheter, så må beboere sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og samtidig forsøke å kartlegge årsaken til skaden.

Seksjonseier skal melde skaden til forsikringsavdelingen i OBOS på tlf. 02333 eller på mail forsikring@obos.no Forsikringsavdelingen i OBOS melder skaden til forsikringsselskapet (Gjensidige). Forsikringsavdelingen i OBOS svarer på generelle spørsmål om bestilling av håndverker,takstmann og forhold knyttet til betaling og egenandeler. Selv om sameiets forsikring i Gjensidige blir brukt, vil seksjonseier bli belastet egenandelen dersom skaden ligger innenfor seksjonseiers ansvar.

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Fredag 19/01/18 Styret