Solskrenten boligsameie

Uakseptabel søppelhåndtering

Selvfølgelig skal ikke søppel settes utenfor søppelboden!

Hvis luken er full, så gå til en annen søppelbod. Sett aldri fra deg søppel ute! 

 

Fredag 06/10/17 Styret