Solskrenten boligsameie

Manglende søppelhenting

Styret har sendt klage til Renovasjonsetaten i Oslo kommune om manglende henting av avfall. Styret oppfordrer alle beboere til å sende inn skriftlig klage dersom ikke avfallet bli hentet i dag.

Klage skal sendes til

postmottak@ren.oslo.kommune.no

Mandag 13/03/17 Styret