Solskrenten boligsameie

Tilstandsvurderinger er lagt ut på hjemmesiden

Du kan nå finne alle rapporter om bygningsmassen tilhørende Solskrenten boligsameie på hjemmesiden under Om sameiet.

Torsdag 02/03/17 Styret