Solskrenten boligsameie

Søppelhåndtering og kildesortering

Våre søppelhus må holdes ryddige og alle søppelposer skal knytes med dobbel knute.

Styret samarbeider med Renovasjonsetaten i Oslo kommune, og vårt sameie skal bli flinkere til å kildesortere avfall.

  • Blå poser er til plastemballasje.

  • Grønne poser er til matavfall.

  • Vanlige plastikkposer til restavfall.


Ved innkjøringen til sameiet er det utplassert returpunkter for glass- og metallemballasjer. Inne i søppelhusene er det egne containere for papiravfall.

For mer informasjon, se link: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/kildesortering/