Solskrenten boligsameie

Dugnader

Solskrenten boligsameie har 1-2 dugnader i året. Det utføres litt forskjellige oppgaver til hver dugnad, men vi plukker alltid søppel på hele fellesområdet, inkludert garasjeanlegg og kjeller. Til alle dugnader bestiller styret container/komprimatorbil hvor også beboere kan kaste privat avfall så langt det er plass. Nærmere informasjon om datoer før dugnader blir gitt ca. 2 uker i forkant.